preskoči na sadržaj

Osnovna škola Bršadin

 > Natječaji
Natječaji

Poziv na testiranje, engleski jezik Vijest ima dokument u privitku

Autor: Domagoj Soldo, 20. 11. 2020. 09:00

Poštovani,

u prilogu se nalazi poziv za testiranje kandidata koji su se prijavili na natječaj iz engleskog jezika.

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja/ice engleskog jezika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Domagoj Soldo, 11. 11. 2020. 11:59

Poštovani,

 

u prilogu je objavljen natječaj za popunu radnog mjesta učitelja/ice engleskog jezika.

 [više]

Obavijest o izboru kandidata - učitelj/ica povijesti, informatike i tajnik/ca školske ustanovetan

Autor: Domagoj Soldo, 6. 11. 2020. 12:19

Temeljem Natječaja raspisanog za radno mjesto učitelja/ice povijesti, informatike i tajnika/ce školske ustanove, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, zasniva se radni odnos s

 

Ivona Lisek, mag. edu. pov. - radno mjesto učiteljice povijesti

Domagoj Soldo - dipl. iur. - radno mjesto tajnika školske ustanove

Za radno mjesto učitelja/ice informatike nije bilo kandidata.

 [više]

OBAVIJEST O REZULTATIMA TESTIRANJA, INFORMATIKA

Autor: Domagoj Soldo, 3. 11. 2020. 11:28

Poštovani,

na natječaj za informatiku je prijavljeno četiri kandidata. Dvoje kandidata su zadovoljavali uvjete, te su pozvani na testiranje kojem nitko nije pristupio.

 [više]

OBAVIJEST O USMENOM TESTIRANJU, TAJNIK ŠKOLSKE USTANOVE

Autor: Domagoj Soldo, 3. 11. 2020. 10:13

Poštovani,

kandidati koji su položili pismeni ispit, pozivaju se dana 04. studenog 2020. godine u 07:00 sati da pristupe usmenom testiranju u prostorijama OŠ Bršadin, Duje Zaharića 1.

 [više]

OBAVIJEST O REZULTATIMA TESTIRANJA, TAJNIK ŠKOLSKE USTANOVE

Autor: Domagoj Soldo, 3. 11. 2020. 10:08

Poštovani,

rezultati testiranja su slijedeći:

16081997 - 18,3%

22 44 66 - 95%

 [više]

OBAVIJEST O USMENOM TESTIRANJU, POVIJEST

Autor: Domagoj Soldo, 3. 11. 2020. 10:03

Poštovani,

kandidati koji su položili pismeni ispit, pozivaju se dana 04. studenog 2020. godine u 13:00 sati da pristupe usmenom testiranju u prostorijama OŠ Bršadin, Duje Zaharića 1.

 [više]

OBAVIJEST O REZULTATIMA TESTIRANJA, POVIJEST

Autor: Domagoj Soldo, 3. 11. 2020. 10:01

Poštovani,

rezultati testiranja su slijedeći:

PROLJEĆE79 - 100%

LAVINIA - 100%

 

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta spremača/ice Vijest ima dokument u privitku

Autor: Domagoj Soldo, 27. 10. 2020. 14:48

Poštovani,

u prilogu se nalazi natječaj za popunu radnog mjesta spremača/ice.

 [više]

Obavijest o sadržaju i načinu testiranja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Domagoj Soldo, 27. 10. 2020. 13:35

Poštovani,

 

u prilogu se nalaze obavijesti o testiranju za radno mjesto tajnika školske ustanove.

 [više]

Obavijest o sadržaju i načinu testiranja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Domagoj Soldo, 27. 10. 2020. 13:29

Poštovani,

 

u prilogu se nalaze obavijesti o testiranju za radna mjesta učitelja povijesti i informatike.

 [više]

Obavijest o izboru kandidata - učitelj/ica razredne nastave, glazbene kulture i geografije

Autor: Domagoj Soldo, 23. 10. 2020. 08:40

Temeljem Natječaja raspisanog za radno mjesto učitelj/ice razredne nastave, glazbene kulture i geografije, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, zasniva se radni odnos s

 
Biljana Đaković, mag. učitelj - radno mjesto učiteljice razredne nastave; 
Boris Šili, mag. muzike - radno mjesto učitelja glazbene kulture;
Marija Kojić, dipl.pedagog - radno mjesto učiteljice geografije - određeno.
 
 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta tajnika školske ustanove Vijest ima dokument u privitku

Autor: Domagoj Soldo, 22. 10. 2020. 08:59

Poštovani,

u prilogu se nalazi natječaj za popunu radnog mjesta tajnika školske ustanove

 [više]

Intervju kandidata, razredna nastava Vijest ima dokument u privitku

Autor: Domagoj Soldo, 20. 10. 2020. 10:36

Poštovani,

u prilogu Vam objavljujem informacije o početku intervjua za kandidate razredne nastave.

S poštovanjem,

Domagoj Soldo

 [više]

Natječaji za popunu radnog mjesta učitelja/ice informatike i učitelja/ice povijesti Vijest ima dokument u privitku

Autor: Domagoj Soldo, 16. 10. 2020. 16:38

Poštovani,

u prilogu se nalaze natječaji za popunu radnog mjesta učitelja/ice informatike i učitelja/ice povijesti.

 [više]

Natječaji za popunu radnog mjesta učitelja/ice geografije i učitelja/ice glazbene kulture Vijest ima dokument u privitku

Autor: Domagoj Soldo, 9. 10. 2020. 14:13

Poštovani,

u prilogu se nalaze natječaji za popunu radnog mjesta učitelja/ice geografije i učitelja/ice glazbene kulture.

 [više]

Obavijest o rezultatima testiranja, razredna nastava

Autor: Domagoj Soldo, 9. 10. 2020. 12:51

Poštovani, 

na usmeno testiranje u ponedjeljak 12. listopada 2020. godine  su pozvani slijedeći kandidati:

Mini0702, 73%, u 13h

Suncokret05, 83%, u 13.30h

Pink 123, 73% u 14h.

 [više]

Odluka o odabiru najjeftinijeg ponuditelja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Domagoj Soldo, 2. 10. 2020. 10:41

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja/icu razredne nastave Vijest ima dokument u privitku

Autor: Domagoj Soldo, 23. 9. 2020. 15:07

Poštovani,

u prilogu se nalazi natječaj za popunu radnog mjesta učitelja/ice razredne nastave.

 [više]

Javni poziv za kupnju školskog namještaja Vijest ima dokument u privitku

Autor: Domagoj Soldo, 21. 9. 2020. 13:22

Poštovani,

ovim putem Vas pozivamo da dostavite ponudu za kupnju školskog namještaja. 

Ponude se šalju na e-mail adresu škole.

 [više]

OBAVIJEST

Autor: Saša Ostojić, 15. 9. 2020. 10:28

Ravnateljica škole donijela je odluku o neizboru kandidata prema raspisanom natječaju za tajnika školske ustanove objavljenog 14. srpnja 2020. godine. 

                                                                                             Tatjana Lukić

 [više]

OBAVIJEST O REZULTATIMA TESTIRANJA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Saša Ostojić, 7. 8. 2020. 12:51

 [više]

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ Vijest ima dokument u privitku

Autor: Saša Ostojić, 4. 8. 2020. 01:04

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta - tajnik Vijest ima dokument u privitku

Autor: Saša Ostojić, 15. 7. 2020. 09:27

 [više]

Područja iz kojih se vrši testiranje

Autor: Saša Ostojić, 14. 7. 2020. 14:01

Područja iz kojih se obavlja testiranje kandidata:

 •   intelektualno-kognitivne te psihološke sposobnosti
 • informatička pismenost
 •   propisi i primjena propisa za tajnika
 [više]

Poništenje Natječaja za tajnik/cu školske ustanove Vijest ima dokument u privitku

Autor: Saša Ostojić, 9. 7. 2020. 11:33

 [više]

Poništenje Natječaja za voditelja računovodstva školske ustanove Vijest ima dokument u privitku

Autor: Saša Ostojić, 9. 7. 2020. 11:31

 [više]

Natječaj za voditelja računovodstva školske ustanove Vijest ima dokument u privitku

Autor: Saša Ostojić, 2. 7. 2020. 19:28

 [više]

Natječaj za tajnika školske ustanove Vijest ima dokument u privitku

Autor: Saša Ostojić, 2. 7. 2020. 19:24

 [više]

Natječaj za popunu radnoga mjesta učittelj/icu geografije

Autor: Saša Ostojić, 3. 3. 2020. 13:01

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA BRŠADIN

Duje Zaharića 1

32222 Bršadin

 

Ravnateljica Osnovne škole Bršadin, Bršadin, Tatjana Lukić, prof., temeljem  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14., 07/17., 68/18., 98/19.)  i članka 5. i 6.  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, objavljuje:

 

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

1. Učitelj/ica geografije u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, na određeno nepuno radno vrijeme  od 16 sati tjedno – 1 izvršitelj.

Opći uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)

Posebni uvjeti: Poznavanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine.

 

Uz prijavu priložiti:

 • prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,
 • životopis,
 • diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
 • domovnicu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja)
 • elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariji od dana objave natječaja)

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i dostaviti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju na koje se poziva

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) treba dostaviti dokaze iz stavka 1 članka 103. istog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages//ng/12%20prosinac/zapo%c5%a1ljavanje//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%c5%a0ljavanju.pdf

U prijavi na natječaj kandidati moraju navesti e – mail adresu na koje će im biti dostavljena obavijest o datumu, vremenu, mjestu i načinu procjene testiranja.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Bršadin.

Kandidat koji nije pristupio procjeni, odnosno testiranju ne smatra se kandidatom.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Bršadin, Bršadin i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, od 03.03.2020. do 11.03.2020.,  na adresu škole OSNOVNA ŠKOLA BRŠADIN, DUJE ZAHARIĆA 1, 32222 BRŠADIN,  s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem oglasne ploče i mrežne stranice Osnovne škole Bršadin, Bršadin.

 

 

Bršadin, 03. ožujka 2020

Klasa: 119-02/20-01/3

Urbroj: 2196-125-01-20-1                                                                              

 

                                                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                                                    

                                                                                                      Tatjana Lukić, prof.

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja/icu glazbene kulture

Autor: Saša Ostojić, 3. 3. 2020. 12:57

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA BRŠADIN

Duje Zaharića 1

32222 Bršadin

 

 

Ravnateljica Osnovne škole Bršadin, Bršadin, Tatjana Lukić, prof., temeljem  članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14., 07/17., 68/18., 98/19.)   i članka 5. i 6.  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, objavljuje:

 

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

1. Učitelj/ica glazbene kulture u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, na neodređeno nepuno radno vrijeme  od 11 sati tjedno – 1 izvršitelj.

Opći uvjeti: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)

Posebni uvjeti: Poznavanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine.

 

Uz prijavu priložiti:

 • prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,
 • životopis,
 • diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja)
 • elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariji od dana objave natječaja)

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i dostaviti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju na koje se poziva

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1 članka 103. istog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages//ng/12%20prosinac/zapo%c5%a1ljavanje//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%c5%a0ljavanju.pdf

U prijavi na natječaj kandidati moraju navesti e – mail adresu na koje će im biti dostavljena obavijest o datumu, vremenu, mjestu i načinu procjene testiranja.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Bršadin.

Kandidat koji nije pristupio procjeni, odnosno testiranju ne smatra se kandidatom.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Bršadin, Bršadin i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, od 3.03.2020. do 11.03.2020.,  na adresu škole OSNOVNA ŠKOLA BRŠADIN, DUJE ZAHARIĆA 1, 32222 BRŠADIN,  s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem oglasne ploče i mrežne stranice Osnovne škole Bršadin, Bršadin.

 

 

Bršadin,3. ožujka 2020.

Klasa: 119-02/20-01/4

Urbroj: 2196-125-01-20-1                                                                              

 

                                                                                                                                                                    Ravnateljica:

                                                                    Tatjana Lukić, prof.

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta voditelj/ica računovodstva

Autor: Saša Ostojić, 3. 3. 2020. 12:52

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA BRŠADIN

Duje Zaharića 1

32222 Bršadin

 

Ravnateljica Osnovne škole Bršadin, Bršadin, Tatjana Lukić, prof., temeljem  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14., 07/17., 68/18., 98/19.)  i članka 5. i 6.  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, objavljuje:

 

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. Voditelj/ica računovodstva, na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena zaposlenice na bolovanju),  ukupno 20 sati tjedno – 1 izvršitelj.

 

 UVJETI

 1. završen sveučilišni diplomski studij ekonomije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije ili poslijediplomski specijalistički studij ekonomije ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije ili visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima.
 2. završen preddiplomski sveučilišni stručni studij ekonomije ili preddiplomski stručni studij ekonomije, odnosno viša stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima ako se na natječaj ne javi osoba iz točke 1. ovog natječaja.
 3. da ne postoji zakonska zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisana odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu priložiti:

 • prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,
 • životopis,
 • diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
 • domovnicu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja)
 • elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariji od dana objave natječaja)

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i dostaviti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju na koje se poziva

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) treba dostaviti dokaze iz stavka 1 članka 103. istog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages//ng/12%20prosinac/zapo%c5%a1ljavanje//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%c5%a0ljavanju.pdf

U prijavi na natječaj kandidati moraju navesti e – mail adresu na koje će im biti dostavljena obavijest o datumu, vremenu, mjestu i načinu procjene testiranja.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Bršadin.

Kandidat koji nije pristupio procjeni, odnosno testiranju ne smatra se kandidatom.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Bršadin, Bršadin i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, od 03.03.2020. do 11.03.2020.,  na adresu škole OSNOVNA ŠKOLA BRŠADIN, DUJE ZAHARIĆA 1, 32222 BRŠADIN,  s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem oglasne ploče i mrežne stranice Osnovne škole Bršadin, Bršadin.

 

 

Bršadin, 3. ožujka 2020.

Klasa: 119-02/20-01/5

Urbroj: 2196-125-01-20-1                                                                              

 

                                                                                                                                                                   Ravnateljica:

                                                                                                                    

                                                                     Tatjana Lukić, prof.

 [više]

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za učitelja/icu prirode Vijest ima dokument u privitku

Autor: Srđan Stanojević, 13. 2. 2020. 11:22

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelj prirode Vijest ima dokument u privitku

Autor: Srđan Stanojević, 16. 1. 2020. 10:50

 [više]

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto voditelj/ica računovodstva Vijest ima dokument u privitku

Autor: Srđan Stanojević, 2. 1. 2020. 08:51

 [više]

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za popunu radnog mjesta učitelja/ice glazbene kulture i učitelja/ice geografije Vijest ima dokument u privitku

Autor: Srđan Stanojević, 5. 11. 2019. 08:54

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta voditelj/ica računovodstva Vijest ima dokument u privitku

Autor: Srđan Stanojević, 31. 10. 2019. 12:22

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja glazbene kulture i učitelja geografije Vijest ima dokument u privitku

Autor: Srđan Stanojević, 17. 10. 2019. 08:50

 [više]

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto učitrlj/ica glazbene kulture Vijest ima dokument u privitku

Autor: Srđan Stanojević, 5. 4. 2019. 10:14

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelj/ca glazbene kulture Vijest ima dokument u privitku

Autor: Srđan Stanojević, 7. 3. 2019. 11:46

 [više]

Arhiva naših vijesti   
  

 Slikovni rezultat za erasmus plus no background

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogodilo se...

Portal za škole
CarNet novosti
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Jedem voće, mislim zdravo
CMS za škole logo
Osnovna škola Bršadin / , Bršadin / www.os-brsadin.skole.hr / ured@os-brsadin.skole.hr
preskoči na navigaciju