2019-12-17 12:02:51

Zaštita sigurnosti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija

Publikacije vezane uz zaštitu djece na Internetu dostupne su na  poveznici https://www.hakom.hr/default.aspx?id=1504, a video sadržaj "Kako zaštiti djecu na internetu" je dostupan na  poveznici https://www.youtube.com/watch?v=zXxXfCbW0ss .


Osnovna škola Bršadin