2019-06-17 08:42:48

BOSON set dodataka u nastavi informatike

I ove godine naša škola je u suradnji sa Američkim kutkom GKVU, a sve zahvaljujući kolegici Aniti Baier Jakovac, omogućila učenicima stjecanje informatičkih znanja na neki nov, inovativan način.  

Mi smo vjerojatno jedina škola u županiji koja je koristila BOSON setove dodataka za microbitove u izvannastavnim aktivnostima, ali i u projektnoj nastavi učenika 8. razreda.

Riječ je o dodatcima koji omogućuju stvaranje inovativnih, kreativnih i zanimljivih projekata uz pomoć microbitova.

Setove smo koristili na izvannastavnim aktivnostima Robotike gdje su učenici nižih razreda radili mini projekte (paljenje svjetla, ventilator na gumb i sl.), dok smo u nastavi 8. razreda izradili maketu kuće u koju smo ugradili nekoliko BOSON setova te smo od obične kartonske kuće napravili PAMETNU KUĆU – kuća sama pali svjetla u ovisnosti o osvjetljenju prostorije, pali ventilatore u ovisnosti o temperaturi, automatski otvara vrata kada senzor detektira nešto ispred vrata…

Još jednom hvala Američkom kutku GKV i radujemo se nekoj novoj suradnji slijedeće školske godine...


Osnovna škola Bršadin