2019-05-30 16:50:48

Wet meadows

U našoj školi, 29.5.2019.  Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode koje trenutno provodi međunarodni projekt pod nazivom ˝Wet meadows˝ koji  financira Švicarska fondacija MAVA i udruga Euronatur iz Njemačke održalo je predavanje i radionice na terenu za učenike 4., 5. i 6. razreda.  Cilj ovog projekta je zaštita i revitalizacija vlažnih pašnjaka i livada koji su danas u čitavoj Europi ugroženi i nestaju.  Jedan od važnih segmenata ovog projekta je i edukacija djece osnovnoškolskog uzrasta kroz održavanje škole u prirodi. 

Edukacija se održala u prostorijama OŠ Bršadin, dok su terenski rad učenici proveli na pašnjaku u blizini školi u pratnji učitelja i stručnih djelatnika Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode. 


Osnovna škola Bršadin