2019-05-30 16:48:59

Užina za sve IV

Ministarstvo demografije i ove godine raspisuje natječaj „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) s ciljem da sva djeca koja žive na rubu siromaštva imaju makar jedan obrok dnevno u školi. Projektom se  osigurava besplatna prehrana u školskoj godini 2019./2020. za onu djecu čiji roditelji to ne mogu omogućiti iz vlastitih sredstava, a sve u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne nejednakosti kod djece osnovnoškolske dobi.

Natječaj će obuhvatiti samo jedan kriterij - dijete iz obitelji koji su korisnici prava na doplatak za djecu.

Molimo sve roditelje učenika 1. – 7. razreda, kao i roditelje budućih prvačića , koji su korisnici prava na doplatak za djecu, ukoliko žele da se prijave u tajništvo škole do 3. lipnja 2019.godine.


Osnovna škola Bršadin