preskoči na sadržaj

Osnovna škola Bršadin

Login

Dogodilo se...

Kalendar
« Lipanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Slikovni rezultat za erasmus plus no background

ŠKOLSKO ZVONO

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Natječaji
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj za popunu radnog mjesta voditelj/ica računovodstva
Autor: Saša Ostojić, 3. 3. 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA BRŠADIN

Duje Zaharića 1

32222 Bršadin

 

Ravnateljica Osnovne škole Bršadin, Bršadin, Tatjana Lukić, prof., temeljem  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14., 07/17., 68/18., 98/19.)  i članka 5. i 6.  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, objavljuje:

 

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

  1. Voditelj/ica računovodstva, na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena zaposlenice na bolovanju),  ukupno 20 sati tjedno – 1 izvršitelj.

 

 UVJETI

  1. završen sveučilišni diplomski studij ekonomije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije ili poslijediplomski specijalistički studij ekonomije ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije ili visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima.
  2. završen preddiplomski sveučilišni stručni studij ekonomije ili preddiplomski stručni studij ekonomije, odnosno viša stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima ako se na natječaj ne javi osoba iz točke 1. ovog natječaja.
  3. da ne postoji zakonska zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisana odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu priložiti:

  • prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,
  • životopis,
  • diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
  • domovnicu
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja)
  • elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariji od dana objave natječaja)

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i dostaviti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju na koje se poziva

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema članku 102. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) treba dostaviti dokaze iz stavka 1 članka 103. istog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/userdocsimages//ng/12%20prosinac/zapo%c5%a1ljavanje//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%c5%a0ljavanju.pdf

U prijavi na natječaj kandidati moraju navesti e – mail adresu na koje će im biti dostavljena obavijest o datumu, vremenu, mjestu i načinu procjene testiranja.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Bršadin.

Kandidat koji nije pristupio procjeni, odnosno testiranju ne smatra se kandidatom.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Bršadin, Bršadin i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, od 03.03.2020. do 11.03.2020.,  na adresu škole OSNOVNA ŠKOLA BRŠADIN, DUJE ZAHARIĆA 1, 32222 BRŠADIN,  s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem oglasne ploče i mrežne stranice Osnovne škole Bršadin, Bršadin.

 

 

Bršadin, 3. ožujka 2020.

Klasa: 119-02/20-01/5

Urbroj: 2196-125-01-20-1                                                                              

 

                                                                                                                                                                   Ravnateljica:

                                                                                                                    

                                                                     Tatjana Lukić, prof.


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju